Manual | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:12:03 14:45:14

 

Manual | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:12:03 14:45:22

Manual | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | +0.67 EV | 200.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2016:12:03 14:45:27

꺄~~~오랜만에 보는 아이유양이네요!!ㅠㅠㅠ

얼마만에 콘서트인지 1년정도 된거같은데 ...그리웠습니다!!ㅎㅎ

오랜만에 봐도 언제나 밝은 모습이 아이유양 언제나 봐도 그립고 또 그립습니다!^_^

1.2.3.4 콘서트 너무 좋았습니다!^_^ 

+ Recent posts