Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 130.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:05:53


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 135.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:05:53


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 155.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:05:55


Manual | Pattern | 1/1000sec | F/2.8 | 0.00 EV | 116.0mm | ISO-320 | Flash did not fire | 2015:07:17 14:06:09

뮤뱅 출근길의 뮤뱅 MC  아이린 모습입니다!! 

2차가공 및 크롭 금지합니다!!저작자 표시 비영리 변경 금지
신고


Pattern | 1/125sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 19:59:47


Pattern | 1/200sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 20:09:26


Pattern | 1/200sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 20:17:01


Pattern | 1/200sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 20:25:51


Pattern | 1/125sec | F/5.8 | -0.67 EV | 132.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 20:26:31


Pattern | 1/125sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 20:34:53


Pattern | 1/125sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 20:35:04Pattern | 1/320sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 21:48:39


Pattern | 1/320sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 21:48:40


Pattern | 1/40sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2013:05:11 22:08:57


Pattern | 1/125sec | F/5.8 | -0.67 EV | 132.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 22:10:11


Pattern | 1/80sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 22:21:18


Pattern | 1/100sec | F/5.8 | -0.67 EV | 150.5mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:05:11 22:21:21


저작자 표시
신고

+ Recent posts